Eksperto nuomonė


Šioje publikacijoje apibendrinu procesus vykusius 2015 metais Lietuvos sveikatos apsaugos padangėje. Lyg ir turėtos XVI Vyriausybės (bent jau prie ministro V.Andriukaišio) ambicijos praskaidrinti  sveikatos sistemą išgaravo, ir   sveikatos politika apsiribojo  eletinių ligoninių bei elitinių paslaugų bei brangių biomedicinos technologijų besakiu protegavimu.  Atkreipiu dėmesį į tai, kad brangiai kainuos visuomenei ir valstybei svarbių sisteminių permainų atidėliojimas tokiose svarbiose srityse kaip vaikų ir suaugusiųjų psichikos sveikata.  Bet ir visa sveikatos sistema artėja prie sunkiai valdomos krizės, investuojant didelius išteklius be jokio  kaštų efektyvumo  vertinimo. Išvardinu keletą būtinų sveikatos politikos srprendimų, kurie iki šiol atidėliojami,  į šią sritį neįsileidžiant modernios vadybos, etikos ir sveikatos ekonomikos 

Lietuvos svekatos politika ir Lietuvos svekatos apsauga. Ištakos ir diagnozė 

dalinuosi įžvalgomis apie situaciją Lietuvos sveikatos apsaugoje  po to, kai  baigėsi V.Andriukaičio  vadovavimo laikotarpis
Prezidento ir Europarlamento rinkimų kampanijoje mažiausiai diskutuojama apie tai kas yra svarbiausia - ar Lietuva  pagaliau pasinaudos galimybe  de facto integruotis į Europos vertybių sistemą? Ar ne pats laikas būtų palikti praeičiai ir kai kuriems kaimynams rytuose  meilę prievartos, cenzūros ir veidmainystės kultūrai?
Laisvosios bangos radijas pakvietė į pokalbį apie Lietuvos psichikos sveikatos politikos problemas. Malonu kad bent jau žiniasklaida reaguoja į mokslo studijoje "Iššūkiai
įgyvendinant Lietuvos psichikos sveikatos politiką" identifikuotas sistemines ydas, dėl kurių ištekliai naudojami ne tam kad skaudžios problemos būtų veiksmingai sprendžiamos, o tam kad jos išliktų ir net gilėtų. Per šį pokalbį kritnėms išvadoms pritarė ir Seimo narė M. Čigrejienė ir  ((su išlygomis) VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Klausimas - kada bus imtasi seniai pribrendusių permainų, kurias atkakliai jau daug metų sūlome? Kam įdomu - siūlau paklausyti įrašą 
Pristatomi mokslo studijos "Iššūkiai įgyvendinant Lietuvos psichikos sveikatos politiką" rezultatai. Jie turėtų atkreipti brandžių politikų ir neabejingų piliečių dėmesį ir paskatinti, kad bendromis jėgomis būtų sustabdytas ydingas psichikos sveikatos sistemos valdymas. Nė vienas  šiuolaikinis psichikos sveikatos politikos principas nėra  įgyvendinamas; gausūs ištekliai nukreipiami taip, kad skatinama stigmos bei socialinės atskirties tradicija, proteguojamas  perdėm siauras medicininis modelis, stagnuoja savižudybių prevencija, vaikų psichikos sveikatos apsauga ir išlieka liguista priklausomybė nuo nuolatiėns institucinės globos. Visa tai ne juokais kelia  grėsmes ne tik  visuomenės sveikatai ir gerovei, bet ir nacionaliniam saugumui.

Pristatome  su grupe VU mokslininkų vykdytą mokslo projektą ir jo rezultatus apibendrinančią mokslo studiją apie Lietuvos psichikos sveikatos politikos ypatumus 1990-2013 m.  Išvados turėtų sudominti politikus bei piliečius ir paskatinti imtis esminių permainų, kad būtų sustabdyti ydingi mechanizmai Lietuvos psichikos sveikatos sistemoje.

2014 metų vasario mėn gavau Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo apdovanojimą - nominaciją už Metų įžvalgas