Eksperto nuomonė

Apie stogus


Apie stogus Dainius Pūras www.dainiuspuras.lt

Kai šių metų rugsėjo pabaigoje įgriuvo Vaiko raidos centro stogas ir iškilo grėsmė svarbių paslaugų vaikams su raidos ir psichikos sutrikimais teikimui, teko vėl susidurti su Lietuvoje susiklosčiusia vertybių sistema.

Įsivaizduokite, kad stogas įgriūtų ar kokia nors kita avarija paliestų prestižinės medicinos srities kliniką. Turbūt labai skubiai įvyktų pasitarimas pas patį ministrą pirmininką ir būtų surasta tiek išteklių, kiek reikia, kad problema būtų išspręsta.

Čia kitaip. Žmones, kurie dirba Vaiko raidos centre, politikai ir valdininkai guodžia ir pataria jiems pasivaikščioti po Vilnių. Gal, sako, ponas Zuokas bus toks geras ir jus priglaus kokiame nors apleistame name. O gal, pataria kiti, jums galėtų pagelbėti Naujojoje Vilniuje esanti psichiatrijos ligoninė. Būtent ten iki 1990 metų buvo ta vienintelė vieta, į kurią veždavo psichikos negalios paliestus vaikus.

Ta proga verta priminti kontekstą. Vaiko raidos centrą 1990 metais įsteigė Sveikatos ministerija, kartu su Vilniaus universitetu, kaip naujovišką įstaigą. Joje, pagal Sąjūdžio ir Atgimimo laikų dvasią, tada buvo nuspręsta diegti į praktiką ir skleisti per atgimusią Lietuvą šiuolaikinius vaikų raidos, elgesio, emocijų sutrikimų prevencijos, gydymo, reabilitacijos būdus. Per vieną dieną tuometinė atkurtos valstybės valdžia surado būdą įsteigti naują įstaigą ir surasti jos veiklai lėšų. Per dvi dienas buvo surastos laikinos patalpos Valakampiuose, buvusios nomenklatūros poilsiavietėje.

Man teko būti prie šios įstaigos kūrimo ištakų. Ir dabar dirbu šiame centre gydytoju konsultantu. Per 23 metus pasiekta labai daug. Su jaunais ir kūrybingais kolegomis jau veiklos pradžioje per keletą metų pavyko perimti turtingą laisvojo pasaulio patirtį ir įdiegti virš 50 vaikų diagnostikos ir gydymo būdų. Kas dar svarbiau - kartu su negalios paliestų vaikų tėvais pavyko nemažai pakeisti visuomenės požiūriuose šioje sovietmečiu išprievartautoje srityje. Priminsiu, kad sovietinė sistema slėpė visas šias problemas arba jas vulgariai medikalizuodavo. Šių vaikų tėvai išgirsdavo iš medikų ir valdžios atstovų, kad tokių vaikų reikėtų apskritai atsisakyti, atiduodant į uždaras įstaigas arba juos nuolat girdyti didelėmis vaistų dozėmis. Todėl reikėjo pradėti beveik nuo nulio, diegiant tuos civilizuotus darbo su vaikais ir tėvais būdus, kurie pasaulyje ir Europoje buvo taikomi visą antrąją 20 amžiaus pusę. Užauginome naują specialistų kartą, pradėjome kurti paslaugų infrastruktūrą Lietuvai – kad vaikai ir jų tėvai gautų tinkamą pagalbą ten, kur jie gyvena, ir tik pačiais sudėtingiausiais atvejais galėtų atvykti gydymo kursui į Vaiko raidos centrą.

1994 metais, pediatrijos skyriams išsikėlus į Santariškes, Vaiko raidos centras gavo patalpas Žvėryne - ten kur ilgą laiką buvo Vaikų ligoninė. Trumpai pasidžiaugę, Vaiko raidos centro darbuotojai suvokė, kad pastatai yra gerokai papuvę iš vidaus, o pirmiausia, siekiant išgyventi, būtina skubiai pakeisti žemėje esančius išpuvusius vamzdžius. Tuokart išgelbėjo vokiečiai. Miunchene veikiantis „Saulės spindulio fondas“ suteikė finansinę paramą, kad galėtume dirbti toliau.

Kadangi Vaiko raidos centro teikiamos paslaugos yra sveikatos priežiūros „teritorijoje“, nuolat teko bendrauti su politikais ir valdininkais, atsakingais už sveikatos politiką. Buvo visko. Iš pradžių jautėme daug noro padėti šiai naujai sričiai – tiek, kiek buvo solidarumo Lietuvoje, kai vyko valstybės atkūrimo darbai. Tačiau vis dažniau tekdavo susidurti su gausėjančiomis biurokratinėmis kliūtimis, kantriai aiškinti, kad sveikatos apsauga – tai ne tik brangi medicinos įranga, chirurginės operacijos, lašelinės ir vaistai. Ne kartą buvo iškilusi grėsmė Vaiko raidos centro uždarymui. Jo veikla vis neįtikdavo dėl to pačio nestandartiško ar „vakarietiško” požiūrio, noro praskiesti moderniomis nuostatomis pasenusį perdėm medikalizuotą modelį, nuo kurio kenčia Lietuvos sveikatos apsauga iki šiol. Kantriai stengėmės apsiginti, įtikinti valdininkus ir politikus, kad šiuolaikiška specialistų komandos teikiama pagalba emocinių, elgesio, raidos sutrikimų ištiktiems vaikams – tai irgi sveikatos priežiūra, ir kad Lietuvos vaikai turi teisę gauti kokybišką pagalbą ne tik sunegalavus kūnui, bet ir sutrikus emocinei ar pažintinei raidai. Su nerimu pastebėjome jau prieš 15 metų ir stebime iki šiol, kad mūsų sukurto modelio Lietuvai plėtra vis atidedama. Juk centro vizija visada buvo padėti Lietuvoje sukurti tokią sistemą, kad vaikai ir tėvai gautų tinkamą pagalbą ten, kuri jie gyvena ir kad tik ypatingais atvejais reikėtų kreiptis į Vilniuje esantį centrą. Bet sveikatos sistemoje lėšos vėl ir vėl atitekdavo prestižinėms medicinos sritims ir brangiausioms technologijoms, o ne plėtrai tų trapių daigų, kurie radosi atkūrus Nepriklausomybę. Tam tikra prasme Vaiko raidos centras tapo savo sėkmės auka – kai galimybės suteikti pagalbą dešimt kartų viršija šeimų, norinčių tą pagalbą gauti, skaičių, negali juk kiekvienam piliečiui paaiškinti, kad tai ne mūsų atsakomybė, o tų, kurie valdo medicinos laivą ir vaikų psichikos sutrikimų gydymą priskiria antrarūšėms paslaugoms, kurios esą nevertos rimto dėmesio ir plėtros.

2008 metais Vaiko raidos centras kartu su visa Vaikų ligonine buvo prijungtas prie VU ligoninės Santariškių klinikų. Centras prarado nepriklausomybę, bet kartu tapo prestižinės universiteto ligoninės dalimi. Tais pačiais metais steigėjai padarė sprendimą įkeisti pastatus Žvėryne Turto bankui ir per keletą metų pastatyti naują Vaiko raidos centro korpusą Santariškėse. Tuo metu atrodė, kad mūsų plėtojama sritis – vaikų psichikos sveikata ir pagalba vaikams su raidos negalia – tampa sritimi, kurią valstybė jau pripažįsta kaip svarbią ir vertą ryžtingos plėtros. Pamenu kaip juokavome, kad tapęs Santariškių „karalystės“ dalimi jau ir Vaiko raidos centras gal turės „stogą“ – jo teikiamos paslaugos bus sustiprintos investicijomis taip, kaip tai nutinka kasmet su kardiologija ar kitomis elitinės medicinos sritimis. Pasirodo, kad tuomet klydome.

Steigėjai – tiek Sveikatos apsaugos ministerija, tiek Vilniaus universitetas – liko priklausomi nuo sovietmečiu suformuotų lietuviškosios sveikatos apsaugos tradicijų. Elitinės medicinos sritys, kurios jau sovietmečiu turėjo tuometinės valdžios „stogus“, atsiradus ES fondams, užsiėmė save maitinančia infrastruktūros plėtra ir tik dar labiau susitelkė į nekintančius prioritetus. Santariškių miestelyje pastaraisiais metais stebime tokį medicinos praktikos ir mokslo centrų vešėjimą, kad prieš tuo pasidžiaugiant beliktų tik paklausti nepriklausomų ekspertų (jei tik rastųsi drąsos tokius pasikviesti) – ar ne perdaug ten visokio dubliavimosi? Kodėl, pavyzdžiui, vieno vidaus organo ligų gydymui skiriama ne 30-40 lovų, kaip būtų civilizuotos valstybės universiteto klinikose, o iki kelių šimtų? Kodėl pamirštama, kad medicinos plėtra turi tendenciją išsigimti, jei ji nėra nuolat prižiūrima sveikatos ekonomikos ir etikos?

Taip besismaginant su sugadintais plėtros stabdžiais ir nesigirdint drąsios ir išmintingos steigėjų pozicijos, kuri išdrįstų pristabdyti brangiausių technologijų įsigijimo mėgėjus, neatsitiktinai buvo pamiršta, kad Santariškėse turėjo atsirasti Vaiko raidos centro korpusas, kurio statyba turėjo būti baigta iki 2012 metų. Tradicinių lietuviškų investavimo į sveikatos apsaugą ypatumų pasekmė aiški – tokio neprioritetinės pelenės sritį atstovaujančio centro statyba nei pradėta, nei ją kas nors planuoja pradėti. Ne ta, matyt, yra vaikų psichikos sveikatos svorio kategorija mūsų medicinos vertybių džiunglėse, kad žymiai svarbesnius reikalus tvarkantys rimti vyrai prisimintų tokias smulkmenas.

Kai susirūpinę Lietuvos tėvai, auginantys vaikus su raidos ir psichikos sutrikimais, klausinėja, kada gi šita valstybė pradės plėtoti normalias paslaugas jų vaikams pagal Vaiko raidos centro seniai sukurtą modelį, mes iki šiol galėjome atsakyti, kad kol kas ta paslaugų plėtra dėl mums nežinomų priežasčių yra įšaldyta. Bet paguoda tėvams būdavo tokia, kad bent jau jie gali kreiptis į Vaiko raidos centrą. Tiesa, nedidelis centras negali patenkinti visų poreikių, bet palaukus eilėje galima buvo gauti ligonių kasų apmokamą gydymo ar reabilitacijos kursą.

Bet tai buvo iki rugsėjo 25-os dienos, kai įgriuvo senojo pastato Žvėryne stogas. Ši istorija su stogu nėra atsitiktinė - ji labai simboliška ir atspindi dvigubus standartus Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje. Mūsų valstybės sveikatos politika lieka įkaite labai pasenusio ir kaštų prasme itin neefektyvaus tariamus biomedicinos stebuklus propaguojančio modelio. Jei Lietuvos medicinos sistemoje būtų bent kiek skaidrumo ir nepriklausomo technologijų efektyvumo vertinimo, ir pačiose Santariškėse jau dabar atsirastų pakankamai erdvės tokioms „neprestižinėms pelenėms“ kaip Vaiko raidos centras, ir medicinai skirti milijardai būtų naudojami žymiai atsakingiau.

Pasaulyje yra beveik 200 valstybių. Dalis jų neblogai tvarkosi su korupcija ir įtvirtino veikiančią demokratiją. Tose valstybėse ir investicijos į sveikatos apsaugą yra skaidrios, ir brangių medicinos technologijų plėtra reikliai prižiūrima nepriklausomų ekspertų. Kita dalis valstybių pasižymi labai prastais gyvenimo kokybės, demokratijos ir skaidrumo rodikliais. Įdomu tai, kad nuvykus į pačias prasčiausiai išsivysčiusias ir labiausiai korumpuotas valstybes, jų sostinėse visada surasime nacionalinę ligoninę, o toje nacionalinėje ligoninėje rasime daug brangios medicinos įrangos ir specializuotų skyrių, kuriuose atliekamos unikaliomis pavadintos intervencijos. Bet su valstybės brandos ir jos sveikatos apsaugos lygiu visa tai neturi nieko bendra. Tą lygį lemia visiškai kiti rodikliai.

Perdaug susikaupė požymių, kad Lietuvai laikas rimtai ir savikritiškai pasianalizuoti šiuo aspektu. 1990-ųjų metų dvasią prisimename kaip gražų sapną, ir šiandien, 2013-aisiais, tebepuoselėjami sovietinio laikotarpio ypatumus, kai medicinos sistema uoliai gydė sovietinio partinio ir ūkinio aktyvo nesveikas ar sveikas širdeles, bet nematė reikalo tinkamai padėti šeimai, kurioje auga autizmo ar kitokio psichikos sutrikimo paliestas vaikas. Prisidengusi tariamų medicinos stebuklų darymo fasadu, Lietuvos sveikatos apsauga atsisako priimti šiuolaikinius sveikatos politikos, ekonomikos ir etikos principus. Ji lieka įklimpusi bizantiškoje korupcinių santykių kultūroje, kurioje sėkmė priklauso nuo to ar turite stogą, o stogą turite tuomet, kai paklusniai tarnaujate dvarui.

<< Grižti